test
kredyt


Biznes i inwestycje
Konto bankowe i kredyt
Oprogramowanie dla firmy

Sposoby planowania zda├▒ w firmie

┬á┬á┬á┬á Zada├▒ jest wiele, czasem mog┬▒ by├Ž chaotyczne o r├│┬┐nej wa┬┐no┬Âci, r├│┬┐nym priorytecie czasowym, op┬│acalno┬Âci jak to wszystko uporz┬▒dkowa├Ž? Dzi┬ zajmiemy si├¬ metodologi┬▒ planowania zada├▒ w firmie.

┬á┬á┬á┬á By zaplanowa├Ž dzie├▒ pracy warto najpierw wyznaczy├Ž sobie cel g┬│├│wny jaki chcemy osi┬▒gn┬▒├Ž a nast├¬pnie pod tym k┬▒tem dobiera├Ž zadania do wykonanie.

Spr├│buj├¬ uj┬▒├Ž w punktach jeden ze scenariuszy na planowanie zada├▒ w firmie:

  1. Czyli nale┬┐y dopasowywa├Ž zadania do celu a nie cel do zada├▒!!! To bardzo wa┬┐ne zdanie i warto mie├Ž je na uwadze przy planowaniu dnia.

  2. Teraz kolejn┬▒ rzecz┬▒ jest spisywanie zada├▒. Trzeba spisywa├Ž wszystkie ciekawe pomys┬│y jakie przyjd┬▒ nam do g┬│owy. Nawet jak nam wieczorem co┬ za┬Âwita w g┬│owie warto to zapisa├Ž w zeszycie pomys┬│├│w.

  3. Nast├¬pnie gdy w zeszycie uzbiera si├¬ troch├¬ tych zada├▒ warto zweryfikowa├Ž te pomys┬│y pod wzgl├¬dem celu, wa┬┐no┬Âci i priorytetu, realno┬Âci, poch┬│anialno┬Âci czasu, si┬│, funduszy.

  4. Po przeanalizowaniu podkre┬Âlamy te zadania, kt├│re mog┬▒ nas doprowadzi├Ž do dobrego celu jaki sobie wyznaczyli┬Âmy. Na nich te┬┐ pr├│bujemy si├¬ skoncentrowa├Ž.

  5. Nast├¬pnie bierzemy ka┬┐de zadanie na warsztat i nakre┬Âlamy krok po kroku co nale┬┐y zrobi├Ž by wykona├Ž to zadanie. Na tym etapie mo┬┐emy oznaczy├Ž zadania ile mniej wi├¬cej czasu powinny zaj┬▒├Ž.

  6. Teraz wybieramy te wa¿niejsze i wpisujemy w nasz harmonogram dzienny, tygodniowy, miesiêczny a nawet roczny. Niezale¿nie czy jest to komputerowy, czy papierowy.
A teraz trzeba si├¬ ostro wzi┬▒├Ž do pracy by ten plan wykona├Ž!

Ciekawe produkty

Biznesplan 24,90 z│
Podobne tematy

Oprogramowanie dla firmy - Program zarz┬▒dzania zadaniami i czasem
Zarz┬▒dzanie czasem, sob┬▒

Rˇ┐ne
Literatura biznesowa
lokaty | konta oszczŕdnoÂciowe | kredyty hipoteczne | kredyty gotˇwkowe |
lokaty strukturyzowane | lokaty bankowe
copyright © www.i-kredyt.com