test
kredyt


Biznes i inwestycje
Konto bankowe i kredyt
Oprogramowanie dla firmy

Oszczêdzanie wody

┬á┬á┬á┬á Gdy rachunki za wod├¬ przychodz┬▒ zbyt wielkie i nikt nie ma zamiaru zmienia├Ž swoich przyzwyczaje├▒, czy skazani jeste┬Âmy na albo wysokie op┬│aty albo ograniczanie siebie i na si┬│├¬ oszcz├¬dzanie wody? Niekoniecznie! S┬▒ pewne sposoby, kt├│re mog┬▒ zmniejszy├Ž op┬│aty i zarazem nie obni┬┐a├Ž standardu ┬┐ycia a w niekt├│rych przypadkach mog┬▒ go nawet paradoksalnie podnie┬Â├Ž i dawa├Ž dodatkowo spore oszcz├¬dno┬Âci.

┬á┬á┬á Sposob├│w na efektywne i niedrastyczne dla naszych przyzwyczaje├▒ oszcz├¬dzanie wody jest kilka. Opiszemy kilka z nich. Metody te s┬▒ sprawdzone do┬Âwiadczalnie za pomoc┬▒ pewnego eksperymentu, kt├│ry uda┬│o nam si├¬ wykona├Ž. Polega┬│ on na pewnych zmianach i obserwacji wodomierzy przy ocenie efektywno┬Âci.

Oszczêdzanie wody w umywalce do mycia r±k


     Jednym z nich jest za³o¿enie tzw. perlatora, czyli specjalnie skonstruowanego zespo³u sitek, które powoduj±, ¿e woda zostaje napowietrzona, jakby napompowana jak bu³eczka francuska.

Podobnie do bu┬│eczki francuskiej gdy zgnieciemy j┬▒ to okazuje si├¬, ┬┐e ciasta w niej jest niewiele, tak samo jest z wod┬▒, kt├│ra wylatuje z kranu z zamontowanym perlatorem. Jest to strumie├▒, kt├│ry zawiera troch├¬ wody i troch├¬ powietrza, gdy spr├│bujemy tak┬▒ wod├¬ z┬│apa├Ž w d┬│onie to okazuje si├¬, ┬┐e jest ona pe┬│na p├¬cherzyk├│w powietrza, kt├│re po chwili znikaj┬▒.

Zalet┬▒ tego rozwi┬▒zania jest:

Wady:
┬á┬á┬á Wad┬▒ jest to, ┬┐e gdy chcemy nala├Ž du┬┐┬▒ ilo┬Â├Ž wody do miednicy to trzeba b├¬dzie d┬│u┬┐ej czeka├Ž. Ale przecie┬┐ zawsze mo┬┐na skorzysta├Ž z umywalki w wannie, gdzie nalewanie du┬┐ych ilo┬Âci wody do wiaderka, czy te┬┐ miednicy powinno by├Ž dodatkowo bardziej wygodne.

Monta┬┐ perlatora
┬á┬á┬á W jaki spos├│b zamontowa├Ž perlator? Czy trzeba b├¬dzie wymienia├Ž ca┬│y kran, by korzysta├Ž z dobrodziejstw tego urz┬▒dzenia do oszcz├¬dzania wody? Niekoniecznie. Musimy sprawdzi├Ž, czy kran, kt├│ry posiadamy ma mo┬┐liwo┬Â├Ž wymiany ko├▒c├│wek z sitkami a nast├¬pnie zorientowa├Ž si├¬ w sklepie czy s┬▒ perlatory, kt├│re b├¬d┬▒ pasowa┬│y do naszego mocowania. Gdy kran jest w miar├¬ nowego typu to nie powinno by├Ž z tym problemu.
Monta¿: Sam monta¿ jest prosty. Po prostu odkrêcamy kluczem stary zestaw sitek i w to miejsce przykrêcamy nasz nowo kupiony perlator i po wszystkim.
Perlatory mo┬┐na kupi├Ž w sklepach z akcesoriami wodoci┬▒gowymi, bateriami wodnymi czy te┬┐ w sklepach budowlanych.

Co zrobi├Ž, gdy nie da si├¬ zamontowa├Ž perlatora, bez wymiany kranu?

┬á┬á┬á┬á┬á Je┬Âli nasz kran nie umo┬┐liwia zamontowania perlatora to w przypadku, gdy strumie├▒ wody jest zbyt du┬┐y i z regu┬│y, gdy odkr├¬ca si├¬ kran to woda rozpryskuje si├¬ na boki i niepotrzebnie marnuje a do mycia r┬▒k wystarczy┬│oby znacznie mniej to mo┬┐na zrobi├Ž test. Nale┬┐y uruchomi├Ž kran na standardow┬▒ wysoko┬Â├Ž jak┬▒ w┬│┬▒czamy przy myciu r┬▒k i przykr├¬ci├Ž wod├¬ zaworem steruj┬▒cym ciep┬│┬▒ i zimn┬▒ wod┬▒ tak, by ustali├Ž minimalny komfortowy strumie├▒. W ten spos├│b wyeliminujemy zb├¬dny nadmiar, kt├│ry nas kosztuje.

Zalet┬▒ tych rozwi┬▒za├▒ jest to, ┬┐e to co zyskujemy jest d┬│ugotrwa┬│e, natomiast my nie ┬Âciskamy si├¬ w ci┬▒g┬│ym my┬Âleniu, ┬┐e trzeba oszcz├¬dza├Ž. To dzisiejsza technika i pomys┬│y czyni┬▒ to za nas. My natomiast mo┬┐emy cieszy├Ž si├¬ wi├¬ksz┬▒ wolno┬Âci┬▒ finansow┬▒. Bo nie oszukujmy si├¬, gdy rachunki przychodz┬▒ wy┬┐sze to my sami, lub nasze aktywa musz┬▒ na to zapracowa├Ž. Kolejna 100z┬│ to dla niejednego kolejne ile┬ godzin pracy. A tu wystarczy niewielka zmiana a zysk jakby abonamentowy.

Jak jeszcze bardziej oszcz├¬dza├Ž wod├¬?
Zapraszam do dalszej cz├¬┬Âci tego artyku┬│u: Oszcz├¬dzanie wody cz├¬┬Â├Ž 2.

Ciekawe produkty

Skuteczne oszcz├¬dzanie 17,90 z│

Rˇ┐ne
Literatura biznesowa
lokaty | konta oszczŕdnoÂciowe | kredyty hipoteczne | kredyty gotˇwkowe |
lokaty strukturyzowane | lokaty bankowe
copyright © www.i-kredyt.com