test
kredyt


Biznes i inwestycje
Konto bankowe i kredyt
Oprogramowanie dla firmy

Budżet firmy

      Jeśli decydujemy się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Musimy nauczyć się zarządzać kapitałem oraz odpowiednio wydawać zarobione pieniądze. Jest to swego rodzaju budżet podobny do tego funkcjonującego w państwie.

      Również w naszej firmie możemy mieć dziurę w budżecie. Powinniśmy planować budżet a w szczególności wydatki i gdy posiłkujemy się kredytami powinniśmy również stosować odpowiednią strategię zarządzania tym kredytem. Dlatego też budżet ten możemy porównać do budżetu państwowego oraz domowego. Możemy powiedzieć, że wszystkie te budżety rządzą się tymi samymi prawami.

Zatem w budżecie firmowym mamy przychody, które możemy podzielić na przychody z pracy oraz z tantiemów czy innych dochodów pasywnych. Musimy się tu oczywiście skupiać, by przychody były jak największe.

Następnym elementem budżetu firmowego są wydatki. Powinny one być wykonywane w sposób zaplanowany i mądry, tak by rozwijały coraz bardziej naszą firmę. Jeśli chodzi o wydatki to w grupie tej koniecznie powinno znaleźć miejsce inwestowanie przede wszystkim w firmę ale również w inwestycje, które są jakby ubezpieczeniem naszej działalności. Czyli dzięki tym inwestycją możemy stabilnie prowadzić naszą działalność. Jest to swego rodzaju koło zamachowe, które pozwala nam na działanie firmy nawet gdyby nie było odpowiednich przychodów związanych z naszą podstawową działalnością to firma powinna się utrzymać pomimo kosztów stałych i wydatków bieżących dzięki właśnie temu rozmachowi, który ma za pośrednictwem tych inwestycji, czy aktywów które stanowią pewien bufor firmy.
Pieniądze te, które zainwestujemy powinny wrócić z powrotem do przychodów. Aktywa zatem powinny się nie dość, że wracać to jeszcze przynosić stały dochód w możliwie jak najdłuższym czasie.


Różne
Literatura biznesowa
lokaty | konta oszczędnościowe | kredyty hipoteczne | kredyty gotówkowe |
lokaty strukturyzowane | lokaty bankowe
copyright © www.i-kredyt.com